NL | DE
Jeugdbescherming

Ieder kind veilig!

00_Jeugdbescherming_andrewsdegen_overview

Jeugdbescherming

andrews & degen werkt sinds een aantal jaar met veel plezier voor de Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Wij hebben de overgang van een voornamelijk offline jaarverslag naar een online versie mogen vormgeven. Elk jaar weer mogen wij een nieuw beeldconcept en een nieuw jasje voor het online jaarverslag ontwerpen. Verder ontwikkelen wij diverse off- en online media voor interne- en externe communicatiedoeleinden. Van illustraties, infographics, affiches, presentaties, publicaties tot het conceptvoorstel voor het Jeugdbeschermingsboot op Pride Amsterdam.

art direction
infographic
jaarverslag
on- en offline
publicatie
photoshoot

Ieder kind veilig! Daar staat Jeugdbescherming Regio Amsterdam voor. Ieder kind heeft recht op een veilige opvoeding. Dan kan het zich ontwikkelen tot een respectvolle en evenwichtige volwassene die volwaardig meedoet in de maatschappij. Jeugdbescherming draagt bij aan de bescherming en blijvend veilige ontwikkeling van kwetsbare kinderen. Structurele veiligheid is hierbij van essentieel belang. Jeugdbescherming zorgt voor een veilige basis, een fundament waarop kinderen zich kunnen ontwikkelen. Dat doen ze samen met de gezinnen, hun netwerk en het netwerk van samenwerkingspartners.

Een veilig kind kan zich ontwikkelen
tot een respectvolle en evenwichtige volwassene

Volgende case

Visuele identiteiten

Wij geloven in 'good design', vanuit ethisch als ook professioneel gezichtspunt. Graag delen wij onze creatieve visie met organisaties die een positieve bijdrage aan de maatschappij willen leveren.

Gemeente Amsterdam
Goethe Instituut
Medtronic
Ministerie van Justitie & Veiligheid
Botschaft
Cinekid Festival
Jeugdbescherming
Fontys
DNHK
Behaviour Change Group
Radboud Universiteit Nijmegen
Stichting Lezen
NHA
Gemeente Den Haag
Provincie Gelderland

met plezier werken wij in de volgende branches

beleid en bestuur. cultuur & entertainment. duurzaamheid. goede doelen. kennisindustrie. onderwijs & educatie. onderzoek. preventie. startups. zorg & welzijn

Ander perspectief?
Samen kijken we vooruit!

Mail ons