NL | DE
Services

Behaviour thinking

Positief gedragseffect, daar draait het om

Design is niet los te zien van het menselijk gedrag. Wij geloven dat inzicht in menselijk gedrag het startpunt is van het creatieve proces. Het resultaat moet méér zijn dan een mooi plaatje of een slim idee; het draait om een positief gedragseffect.


Wij mensen zijn complexe wezens. We zijn vaak irrationeel, doen niet altijd wat we zeggen en 95% van wat we doen gebeurt op de automatische piloot. Behaviour thinking maakt gebruik van inzichten vanuit gedragswetenschappen en implementeert deze kennis in het ontwerp proces. Daardoor worden gedragsinzichten een fundamenteel onderdeel van de probleemoplossing.


Stappen voor een positieve gedragseffect:

1. Analyse van de belangrijkste omgevingsfactoren, het huidige én het gewenste gedrag, motieven en mogelijke weerstand.

2.Touchpoints binnen de sociaal-culturele context in kaart brengen.

3.Strategieontwikkeling waarbij gedragskennis de basis vormt.

4.Ontwerp van stimulerende offline-/online uitingen.

5. Evaluatie, wat is het daadwerkelijke effect van de oplossing?


Hidden Persuasion
Op het gebied van gedrag bundelen we regelmatig onze krachten met andere experts. Ons boek ‘Hidden Persuasion’ (Nederlandse titel: ‘De 33 beste psychologische beïnvloedingstechnieken uit de reclame’) kwam hieruit voort. Samen met prof. dr. Rick van Baaren en dr. Matthijs van Leeuwen (BCG) tonen wij aan de hand van succesvolle reclamecampagnes de 33 krachtigste psychologische beïnvloedingstechnieken. Het boek is verschenen in acht talen en is meer dan 20.000 keer verkocht.

Diensten
campagne
gedragsanalyse
interventie

Volgende: Digitale innovatie

Wij geloven in 'good design', vanuit ethisch als ook professioneel gezichtspunt. Graag delen wij onze creatieve visie met organisaties die een positieve bijdrage aan de maatschappij willen leveren.

Gemeente Amsterdam
Goethe Instituut
Medtronic
Ministerie van Justitie & Veiligheid
Botschaft
Cinekid Festival
Jeugdbescherming
Fontys
DNHK
Behaviour Change Group
Radboud Universiteit Nijmegen
Stichting Lezen
NHA
Gemeente Den Haag
Provincie Gelderland

met plezier werken wij in de volgende branches

beleid en bestuur. cultuur & entertainment. duurzaamheid. goede doelen. kennisindustrie. onderwijs & educatie. onderzoek. preventie. startups. zorg & welzijn

Wij zijn benieuw naar jouw verhaal of vraagstuk!

Mail ons