NL | DE
Services

Strategie

Grip op mens en context

Wij ontwikkelen campagnes, visuele identiteiten en digitale toepassingen. andrews & degen is een strategisch ontwerpstudio in de Amsterdamse Jordaan. Wij combineren design thinking methodieken en behaviour thinking binnen ons creatief iteratief ontwerpproces.

Vanuit strategische analyses maken wij ideeën tastbaar, inzetbaar én toetsbaar. Op een interactieve manier verkennen wij connecties tussen organisaties, merken en mensen. Onze inzichten zetten we om in duurzame en tastbare visuele oplossingen, interventies en producten.

De mens als uitgangspunt
Design thinking is een toolkit en mindset die helpt om de behoeftes van de gebruiker in kaart te brengen en toetst of een bepaalde oplossing de juiste is. Hierbij wordt breed gekeken: aannames en vanzelfsprekendheden worden tegen het licht gehouden. Wij doen dat in de vorm van een iteratief ontwerpproces waarin de behoeften van de mens centraal staan (user-centered). Vanuit de principes van ‘behaviour thinking’ kunnen wij ons design gedragswetenschappelijk onderbouwen en op gedragsverandering inspelen.

Tools voor inzicht
Om inzicht te krijgen in context, doelgroep en gedrag hanteren we verschillende methoden. Voorbeelden zijn interviews, observaties, good & bad practices, costumer/user journeys, opstellen van persona, empathy maps, storyboarding, co-creatie en prototyping.

De klant als partner
Samen bundelen we onze krachten om zo hun visie aan te scherpen, van start-up tot grote organisatie. Samen ontwikkelen wij activerende campagnes, bouwen wij aan dynamische visuele identiteiten, digitale media of ontwerpen we publicaties die de zintuigen prikkelen.

We delen onze kennis en creativiteit graag met organisaties die een zinvolle bijdrage willen leveren aan de samenleving en onze leefwereld. Wij werken aan uitdagingen en oplossingen, liefst vanuit een maatschappelijk vraagstuk. 

Diensten
creatieve strategie
design systems
gedragsstrategie
merkstrategie
social design
user experience
workshop

Volgende: Visual design

Wij geloven in 'good design', vanuit ethisch als ook professioneel gezichtspunt. Graag delen wij onze creatieve visie met organisaties die een positieve bijdrage aan de maatschappij willen leveren.

Gemeente Amsterdam
Goethe Instituut
Medtronic
Ministerie van Justitie & Veiligheid
Botschaft
Cinekid Festival
Jeugdbescherming
Fontys
DNHK
Behaviour Change Group
Radboud Universiteit Nijmegen
Stichting Lezen
NHA
Gemeente Den Haag
Provincie Gelderland

met plezier werken wij in de volgende branches

beleid en bestuur. cultuur & entertainment. duurzaamheid. goede doelen. kennisindustrie. onderwijs & educatie. onderzoek. preventie. startups. zorg & welzijn

Wij zijn benieuw naar jouw verhaal of vraagstuk!

Mail ons